Events

Shri Ram Katha ||  22 To 30 May 2020 ||  Bhajanpura, Delhi || Shri Devkinandan Thakur Ji Maharaj 

Shri Ram Katha ||  22 To 30 May 2020 ||  Bhajanpura, Delhi || Shri Devkinandan Thakur Ji Maharaj 

From: 2020-05-22 15:00:00

To: 2020-05-30 18:00:00

Venue:

 
Panchva Pusta, Yamuna Khadar, Khajuri Chowk, Bhajanpura, Delhi 

Shrimad Bhagwat Katha - Pune (M.H)
- Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

From: 2016-12-31 00:00:00

To: 2016-12-31 00:00:00

Venue:: Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

Shrimad Bhagwat Katha (DELHI)
- Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

From: 2017-02-20 14:30:00

To: 2017-02-27 18:30:00

Venue:: Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

view more