Upcoming Events:

 • 5

  DAYS

 • 10

  HOUR

 • 26

  MINUTES

 • 51

  SECONDS

PURNIMA MAHOTSAV - 29 MAY - VRINDAVAN

Events

SHRI KRISHAN JANMASHTAMI MAHOTSAV - VRINDAVAN

SHRI KRISHAN JANMASHTAMI MAHOTSAV - VRINDAVAN

From: 2017-08-08 14:00:00

To: 2017-08-15 17:00:00

Venue: TH. PRIYAKANT JU MANDIR, VRINDAVAN

Shrimad Bhagwat Katha - Pune (M.H)
- Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

From: 2016-12-31 00:00:00

To: 2016-12-31 00:00:00

Venue:: Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

Shrimad Bhagwat Katha (DELHI)
- Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

From: 2017-02-20 14:30:00

To: 2017-02-27 18:30:00

Venue:: Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

view more