Events

Holi Mahotsav & 108 Shrimad Bhagwat Katha - 13 To 20 March 2019 || Vrindavan Uttar Pradesh

Holi Mahotsav & 108 Shrimad Bhagwat Katha - 13 To 20 March 2019 || Vrindavan Uttar Pradesh

From: 2019-03-13 12:02:05

To: 2019-03-20 12:02:05

Venue:

Holi Mahotsav & 108 Shrimad Bhagwat Katha - 13 To 20 March 2019, Thakur Priyakant Ju Mandir - Shanti Sewa Dham Chhatikara Road, Vrindavan Uttar Pradesh

Shrimad Bhagwat Katha - Pune (M.H)
- Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

From: 2016-12-31 00:00:00

To: 2016-12-31 00:00:00

Venue:: Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

Shrimad Bhagwat Katha (DELHI)
- Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

From: 2017-02-20 14:30:00

To: 2017-02-27 18:30:00

Venue:: Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

view more